ESA Messtechnik GmbH
... přímo na míru !

Vítejte u firmy ESA Messtechnik GmbH

Firma ESA Messtechnik GmbH byla založena v Německu v roce 1977 skupinou inženýrů, kteří si na základě svých dlouholetých zkušeností z oblasti elektrického měření mechanických veličin uvědomili, jaký význam má pro konečného uživatele komplexní hard- i softwarová nabídka řešení problematiky měření. Komplexním řešením rozumíme nekompromisní kompatibilitu jednotlivých prvků měřícího řetězce: od zdroje signálu (snímače) přes elektroniku, řídící a vyhodnocovací software až po znázornění měřených hodnot a jejich uložení!

Na základě třicetileté úspěšné práce nabízíme měřícím technikům ve strojírenství, pozemním a inženýrském stavitelství, automobilovém průmyslu a letectví měřící techniku "šitou na míru". Naši inženýři porozumí Vašim problémům s měřením, vypracují s Vámi technicky a ekonomicky smysluplné řešení a potom Vám nabídneme jak jednotlivé komponenty, tak i celý měřící řetězec.

Jsme zejména orientováni na vícekanálové, počítačem podporované měřící ústředny s komplexním programovým vybavením pro statické a dynamické měření mechanických veličin. Nabídku tvoří samozřejmě i potřebné snímače, pracující většinou na tenzometrickém principu (síla, tlak, kroutící moment, snímače pro stavbu vah), dále tenzometry a extenzometry, kontaktní a bezkontaktní snímače vzdálenosti. Zvláštní skupinu tvoří zařízení pro vícekanálový bezkontaktní a bezbateriový přenos dat z rotujících částí (tzv. snímačová telemetrie).

ESA Messtechnik GmbH · Husitská 14 · 612 00 Brno
E-mail